Vacaturetekst uitschrijven voor een job

De vacaturetekst is vaak het eerste wat een sollicitant of potentiële nieuwkomer ziet van jouw bedrijf. Het is dus belangrijk om deze goed te formuleren en een duidelijk beeld te scheppen van enerzijds jouw onderneming en anderzijds de functie-inhoud. Maar hoe ga je nu écht aan de slag en waar dien je rekening mee te houden? In dit artikel lees je 10 tips om jouw vacaturetekst nieuw leven in te blazen.

1. Begrijp de inhoud van de functie

Vooraleer je in het wilde weg jouw tekst begint uit te schrijven, is het noodzakelijk dat je zelf de inhoud zeer goed begrijpt. Neem de rolbeschrijvingen en/of competentieprofielen erbij en tracht een zo concreet mogelijk beeld te hebben van de inhoud en de functie in zijn geheel. Dit vormt een goede basis om het verhaal dat je schrijft in jouw tekst logisch op te bouwen.

Til jouw vacatureteksten naar een hoger niveau >

 

2. Hanteer een logische structuur in jouw vacaturetekst

Gebruik een strakke structuur: werk met tussentitels en vetgedrukte woorden. Hanteer systematisch dezelfde, vooropgestelde structuur. Dit komt ook de scanbaarheid van jouw tekst ten goede! Bekijk zeker ook eens onze vacatureteksten. De beste structuur die wij voorop stellen is de volgende:

  • Wie zijn wij? (schets hierbij kort je bedrijfscultuur)
  • Jouw takenpakket
  • Wat kan je verwachten? (aanbod)
  • Wie ben jij?

 

3. Zorg dat de praktische informatie duidelijk vermeld wordt

Bepaalde basisinformatie moet zeker aanwezig zijn in je vacature. Vaak wordt hier door de jobsites of jouw eigen website al op gefilterd. Cruciale informatie is: plaats & regio tewerkstelling, het werkregime, de sector van tewerkstelling, het gewenste opleidingsniveau en het carrièreniveau of aantal jaar ervaring. Neem dan ook de tijd om deze correct en volledig in te vullen.

 

4. Waak over de lengte en vorm

Een exacte wetenschap is het schrijven van vacatures niet, maar we kunnen wel stellen dat een vacature maximal 500 woorden mag zijn. Daarnaast toont onderzoek dat een ideale vacature voor 38% uit bullet points bestaat. Tip hierbij is om telkens het aanbod & de functie-eisen in bulletpoints op te lijsten, de rest van jouw tekst in volzinnen.

Til jouw vacatureteksten naar een hoger niveau >

 

5. Let op jouw schrijfstijl

Gebruik gedurende de volledige functieomschrijving activerende woorden en zinnen. Zeg niet: ‘Jij zal het eerste aanspreekpunt worden’, maar wél: ‘Als eerste aanspreekpunt sta je klanten dagelijks te woord’. Zorg consistent voor een 50%-50% verhouding tussen ‘wij’ en ‘jij’ zinnen. Dit zorgt ervoor dat de lezer reeds het gevoel heeft deel uit te maken van jouw organisatie. Gebruik korte zinnen waarbij de kernwoorden vooraan staan: de ideale zinslengte is korter dan de gemiddelde zinnen. Hanteer ten allen tijde een schrijfstijl die in lijn ligt met het DNA van de organisatie.

Voorbeeld van een vacaturetekst

6. Gebruik algemeen gekende woorden

Werk altijd met vaak gebruikte zoektermen: dit zorgt voor een betere vindbaarheid. Gebruik dus geen vakjargon of taal verbonden aan jouw organisatie. Een buitenstaander is niet vertrouwd met de termen die intern gebruikt worden. Probeer hier consequent in te zijn en zorg voor herhaling in jouw tekst. Herhaal de functietitel minstens driemaal letterlijk in de tekst!

Til jouw vacatureteksten naar een hoger niveau >

 

7. Gebruik signaalwoorden in jouw vacaturetekst

Gebruik signaalwoorden om jouw tekst goed te structureren Denk aan volgende signaalwoorden: Daarnaast, bovendien, daarenboven, verder, tot slot, tenslotte, vervolgens, ook, zowel… als…, enerzijds… anderzijds…

 

8. Maak het persoonlijk

Zorg voor een persoonlijk gezicht bij de vacature. Een foto van de verantwoordelijke voor de vacature zorgt voor meer herkenbaarheid dan enkel een naam. Plaats deze naast of onder de vacature zodat het persoonlijk overkomt.

 

9. Overlees en denk logisch na

Zorg dat je jouw vacature steeds nog een tweede keer overleest – idealiter nadat je eerst een andere taak ertussen hebt genomen. Zo waak je erover dat alle info correct is en er geen schrijffouten zijn. Idealiter laat je ook even een collega of een derde partij nazicht houden.

Til jouw vacatureteksten naar een hoger niveau >

 

10. Bereid je voor op een off-day!

Uiteraard kan je ondanks alle tips soms nog steeds een off-day hebben en geen inspiratie hebben voor het opstellen van jouw vacature. Op zo’n dag is het handig om even een kijkje te nemen op andere sites. Daarnaast geef ik de tip mee om leuke vacatureteksten systematisch te bewaren in een werkdocument waarnaar je kan teruggrijpen op zo’n off-day.

 

Lees ook: