Vrouwelijke collega snuit neus op het werk

Na CRM wint ook ERM eindelijk aan belang. Dat is een goede zaak, want de employee experience verdient aandacht. Medewerkers gaan steeds vaker op zoek naar werkvormen die het beste in hen naar boven halen, naar een menselijke en motiverende interne werking. Het wordt daarom tijd om een shift maken in de manier waarop we hen aantrekken en begeleiden in hun ontwikkeling en groei. Met deze reeks willen Brighthouse en Officient jullie daarin ondersteunen.

Vorige keer kon je bij Officient lezen hoe HR Analytics je kunnen helpen op talent te behouden. Wij gaan in dit artikel dieper in op de gevaren van presenteïsme

Wat is presenteïsme

Bij presenteïsme kiest de werknemer er immers voor om, ook wanneer die zich ziek voelt, toch naar het werk te komen. De kosten van het productiviteitsverlies die daarmee gepaard gaan, lopen hoog op. Bovendien kan presenteïsme aanleiding geven tot burn-out geven bij de medewerker én veroorzaakt het frustraties en stress bij collega’s. Reden genoeg om hier waakzaam voor te zijn, niet? Ik licht kort even toe wat de gevaren van presenteïsme zijn en hoe je het als werkgever kan voorkomen.

 

Waarom verder werken?

Je kan je afvragen waarom iemand die zich ziek voelt er toch voor kiest om naar het werk gaan? Een eenduidig antwoord is er echter niet, want presenteïsme kan verschillende oorzaken hebben. Enkele van de voornaamste redenen zijn onder meer: loyaliteit ten opzichte van de organisatie, angst om de job te verliezen, sociale druk en het gevoel hebben onvervangbaar te zijn. Maar wat de achterliggende reden ook is, het brengt in veel gevallen wel een aantal gevaren met zich mee.

Verbeter het welzijn in jouw organisatie

 

3 verborgen gevaren

 

1. Grotere kans op een burn-out

Daarnaast hoeft het niet gezegd dat presenteïsme ook sterk nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de medewerker. Zo blijken werknemers met een ‘burn-in’ (zo wordt presenteïsme ook weleens genoemd) vaker betrokken te zijn bij arbeidsongevallen. Wie moe of uitgeput is, is minder oplettend, waardoor kleine ongelukjes snel zijn gebeurd. Soms blijft de medewerker zelfs dan nog niet thuis, waardoor de negatieve gevolgen alleen maar toenemen. Bovendien leidt presenteïsme in veel gevallen uiteindelijk tot burn-out. De medewerker blijft namelijk over de eigen grenzen heen gaan en raakt uiteindelijk opgebrand.

 

2. Hoger kosten voor werkgever

Wanneer een werknemer gewettigd afwezig is, komen de ziekteverzekering en overheid tussen in de kosten die daarmee gepaard gaan. Bij presenteïsme blijft een werknemer echter aanwezig op kantoor, hoewel deze minder presteert. De financiële verliezen die daardoor ontstaan, zijn volledig ten laste van de werkgever. Onderzoek toont aan dat deze kosten binnen sommige sectoren zelfs dubbel zo hoog worden geschat als die van absenteïsme.

Verbeter het welzijn in jouw organisatie

 

3. Frustraties van collega's

Tenslotte brengt (langdurig) presenteïsme vaak ook negatieve gevolgen voor het hele team met zich mee. Het lokt immers stress en frustraties uit bij collega’s wanneer ze merken dat de persoon minder productief is en het extra werk op hun schouders terecht komt. Bovendien lopen ze zelf het risico om bepaalde ziektes op te lopen door besmetting van de zieke collega (bv. griep). Niet bepaald een veilig, gezond en stimulerend werkklimaat, toch?

 

Wat kan je doen als werkgever?

Hoewel doorwerken tijdens ziekte dus wel kan duiden op loyaliteit en motivatie, heeft het op de lange termijn contraproductieve gevolgen voor jou als werkgever, voor de werknemer zelf en het hele team. Het is dan ook belangrijk om hier als werkgever bewust van te zijn en presenteïsme te voorkomen.

 

1. Voer een open dialoog

Voer als werkgever een open dialoog met je medewerkers over gezondheid en creëer een context waarin de werknemer uit zichzelf de juiste keuze maakt om de eigen gezondheid (en die van zijn of haar collega’s) voorop te zetten. Zorg ervoor dat de medewerker zich comfortabel voelt om zich ziek te melden als hij of zij zich niet goed voelt.

 

2. Investeer in een gezondheidsbeleid

Investeer ook in het gezondheidsbeleid op zich: ondersteun je medewerkers met (vrijwillige) gezondheid check-ups, investeer in ergonomisch verantwoorde werkomstandigheden en wees over het algemeen alert voor bepaalde signalen bij je medewerkers, zoals  aanhoudende vermoeidheid, sneller geïrriteerd zijn, minder stabiliteit op vlak van humeur of verminderde kwaliteit van het aangeleverde werk. Voorzie ook de leidinggevenden en de medewerkers zelf hierin van voldoende training zodat ook zij de deze signalen tijdig kunnen (h)erkennen.

 

3. Ga op zoek naar de oorzaak

Graaf even dieper en ga op zoek naar de oorzaak van presenteïsme bij jouw medewerkers. Wat maakt dat ze toch naar het werk komen ondanks dat ze zich ziek voelen? Voelen ze angst om hun job te verliezen, willen ze hun collega’s niet in de steek laten of hebben ze het gevoel dat de werkdruk te hoog is om een dag te verliezen? Eens je de concrete oorzaak in kaart kan brengen, kan je ook veel gerichter op zoek naar de juiste -individuele- aanpak.

 

Alle artikels uit deze reeks:

Benieuwd hoe wij bij jullie welzijn op het werk kunnen verbeteren?

Contact the author