Man in discussie tijdens een vergadering

Na CRM wint ook ERM eindelijk aan belang. Dat is een goede zaak, want de employee experience verdient aandacht. Medewerkers gaan steeds vaker op zoek naar werkvormen die het beste in hen naar boven halen, naar een menselijke en motiverende interne werking. Het wordt daarom tijd om een shift maken in de manier waarop we hen aantrekken en begeleiden in hun ontwikkeling en groei. Met deze reeks willen Brighthouse en Officient jullie daarin ondersteunen.

 

In onze vorige artikels verwezen we al naar het belang van een employer brand en hoe een HR audit hier aan bijdraagt. De volgende stap is een sterk L&D programma ontwikkelen. Dat dit voor je bedrijf een must is, dat benadrukte Officient in de vorige blog nog. Iedereen kan bijleren maar daarom werk je nog niet beter samen. Integendeel. Samenwerken vereist een reeks vaardigheden. Hieronder sommen we een aantal elementen & tools op die wél tot een effectiever samenwerken kunnen bijdragen.

 

1. Leren mensen feedback geven en ontvangen

Goede samenwerking houdt vaak in dat er feedback kan gegeven worden en ontvangen worden op een goede manier. Zorg er dus voor dat je medewerkers weten hoe ze dit moeten doen. Leer en train hen in hoe ze feedback kunnen geven aan hun collega’s. Feedback geven gaat steeds over een persoonlijke boodschap en moet zo specifiek mogelijk gemaakt worden. Hoe duidelijker voor de ander waarover het precies gaat, hoe beter gedrag kan aangepast worden. En als tweede is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen weten wat de impact is van hun gedrag op de anderen. Met deze twee regels, voorkom je alvast dat de feedback te algemeen blijft.

 

2. Zorg voor heldere doelstellingen

Dat lijkt logisch, maar zijn de doelstellingen wel altijd zo helder voor iedereen? Het hebben van duidelijk omschreven doelen maakt dat iedereen kan streven naar een concreet resultaat. Dit geeft het team en de samenwerking niet enkel zin, maar ook een stuk identiteit. Zorg niet enkel dat de doelstellingen helder zijn, zorg er ook voor dat iedereen weet waar ze te vinden zijn.

 

3. Verdeel rollen en verantwoordelijkheden

Eentje waar het ook wel vaker durft fout te lopen. Is ieder zijn rol in het team duidelijk? Kent iedereen zijn verantwoordelijkheden? En nog meer specifiek, weet iedereen waar zijn verantwoordelijkheid begint en eindigt? Onduidelijkheden over wie eindverantwoordelijkheid heeft over welk specifiek stuk van de taak, kan al eens ruis creëren. En laat ruis nefast zijn voor een goede samenwerking.

 

4. Leer medewerkers een win-win mentaliteit aan

Ga eens even na in jouw team of organisatie, hoe het gesteld is met de samenwerking mentaliteit op vandaag. Hoe erg zijn mensen al dan niet gericht op het gemeenschappelijke resultaat van het team, het team resultaat? In samenwerking, streven we naar maximale betrokkenheid van alle teamleden op het samenwerkingsproject en het groepsresultaat. Het kan van belang zijn eerst in kaart te brengen, wat elke partij probeert te bereiken met de samenwerking. Communicatie en transparantie hierover zal vertrouwen creëren.

 

5. Vermijd abstractie

In het samenwerken met anderen is communicatie key. Discussie over elementen die niet helder waren in de communicatie, zien we maar al te vaak gebeuren op de werkvloer. Tracht ook in het samenwerken met anderen voldoende te focussen op de communicatie en wat er wordt gezegd. Ga na of communicatie duidelijk was, herhaal de woorden van je collega en toets af of je deze goed begrepen hebt.
 

Zoals je ziet, zijn er niet enkel een aantal zaken waarop je dient te letten met het oog op een goede samenwerking. Ook zijn er een aantal vaardigheden die van belang zijn. Door niet enkel jezelf maar ook je medewerkers hierin te trainen kan je al een heel eind verder komen in samenwerking.

Vergeet natuurlijk ook die teambuilding of die afterwork niet, ook het “fun” elementen zijn een steeds een extra voor de teamsfeer.

 

Alle artikels uit deze reeks: