Man en vrouw geven een compliment aan elkaar op de werkvloer

Wie krijgt nu niet graag een complimentje? Ook op de werkvloer tussen collega’s zijn complimenten uiterst belangrijk! Onderzoek toont dat bijna 1 op 4 (25,4%) zich niet geapprecieerd voelt op het werk. Bovendien stimuleert deze appreciatie van geleverde werkprestaties de werklust: volgens 58,7% van de werknemers maakt dit hen namelijk productiever. Complimenten hebben daarom niet alleen een direct, maar ook een indirect effect op de werknemer. Hier volgen 6 vuistregels die jou op weg helpen om via een compliment bij te dragen tot een positieve werksfeer.

 

1. Geef altijd gemeende, spontane complimenten

De belangrijkste regel is om een oprecht compliment te geven. Als een compliment niet gemeend is dan wordt dit ook aangevoeld en kan er wantrouwen ontstaan. Wees aandachtig door bewust met je collega’s om te gaan. Zo zie je hun sterktes, hun mooie kanten en kun je ze er ook gemakkelijker mee complimenteren.

 

2. Geef een specifiek compliment aan een specifiek iemand

Kies iets concreets. Een compliment komt veel meer binnen wanneer je een concrete situatie kan aanhalen en mist zijn kracht wanneer de situatie eerder vaag blijft, zoals bij “Jij bent altijd zo aardig.” Een volledige groep een compliment geven kan, maar mist ook zijn effect. Als je iemand persoonlijk in de bloemetjes zet om een heel eigen oplossing voor een probleem, een positieve werkattitude of gewoon omdat die persoon altijd luisterbereid is dan komt dit compliment voor die persoon en de omgeving beter aan.

 

3. Geef je complimentje meteen

Aarzel niet om iemand een compliment te geven maar doe het meteen, spontaan. Zo verhoogt de impact door het verrassingseffect. Als je er nog wat humor kan aan toevoegen dan krijg je meteen ook een extra glimlach terug.

 

4. Let op de kleine zaken!

Complimenteren hoeft niet meteen heel groots te zijn. Net de aandacht voor kleine successen van je collega worden sterk geapprecieerd.

 

5. Een goed compliment is ART! (Appreciate Result Thanks)

Je formuleert je compliment zo dat je collega jouw waardering (appreciate) krijgt voor een behaald resultaat, je vertelt wat dit voor effect (result) had op jou en bedank (thanks) hem/haar. Eenvoudig toch?

 

6. Een enthousiast compliment is er 2 waard

Als je iemand een compliment geeft, versterk het dan met een aanstekelijke glimlach en een enthousiaste toon. Het compliment komt 2 keer warmer aan! Let wel op met je intonatie, je wil immers niet dat jouw compliment sarcastisch kan overkomen.

 

Lees ook:

Deel via