Vrolijke vrouwelijke brand ambassadeur

Ambassadeurs zijn medewerkers die mee jouw boodschap kunnen verspreiden in hun eigen netwerk. Dit zorgt ervoor dat jouw boodschap een groter bereik krijgt, maar ook als relevanter wordt aanzien. Mensen hechten meer belang aan wat hun vrienden zeggen (mond-aan-mond) dan wat een organisatie zegt. In deze blogpost, geven we meer inzicht in het waarom en hoe van het inzetten van ambassadeurs, alsook 7 tips bij de praktische toepassing ervan.

 

Waarom zijn ambassadeurs belangrijk?

We vertrouwen niet meer zomaar een organisatie, zeker niet als we het gevoel hebben dat er een te mooi succesverhaal op sociale media verschijnt. We vertrouwen wel andere gebruikers, vooral als die super enthousiast zijn. Een aanbeveling wordt serieus genomen! Een ambassadeur die zelf over zijn werk vertelt, geeft het verhaal van de organisatie bovendien een eigen gezicht. Ze hoeven hun verhaal eigenlijk niet eens te vertellen, want ze leven het voor.

Het verhaal van deze boegbeelden is vaak bedoeld om extern het verhaal te vertellen, maar het is intern minstens zo belangrijk. Het levert een gemeenschapsgevoel en geeft de sfeer een oppepper. Ze doen dienst als inspiratoren, bijvoorbeeld voor gedragsverandering. Als energieke gangmakers leveren ze een onstuitbaar effect. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk: anderen voelen ook hun trots groeien.

Laat ons van jouw medewerkers, ambassadeurs maken >

 

Welke rol vervullen ambassadeurs?

Een voorbeeld. Misschien is het voor jouw organisatie lastig om vakmensen te vinden. Schaarse talenten, waar andere werkgevers ook op azen.

Hierbij kunnen je eigen medewerkers enorm goed werk verrichten, want ze zijn bijzonder invloedrijk. Als zij uit eigen ervaring in hun netwerk vertellen waarom jouw organisatie een geweldige plek is om te werken en zich te ontplooien (de belangrijkste eis die millenials tegenwoordig aan organisaties stellen), is dat veel overtuigender dan een standaard-presentatie van een HR-medewerker.

Deze medewerkers weten ook precies wat hun collega’s in huis moeten hebben aan vaardigheden en kennis.

Werkgevers onderzoeken toekomstige kandidaten op LinkedIn en sociale media, maar kandidaten zoeken zelf ook uit waar ze willen werken. Informatie op websites bekijken ze met het nodige wantrouwen. Een aanbeveling van bestaande werknemers zullen ze wel met interesse bekijken.

Overleg tussen verschillende brand ambassadors

Wie zijn deze ambassadeurs?

Je denkt bij dit woord misschien aan medewerkers die vaak op de voorgrond treden en als belangrijk worden beschouwd en die als vooruitgeschoven post de boodschap verspreiden. Dat zijn ambassadeurs juist niet. Het zijn medewerkers zonder speciale status. Ze staan tussen de anderen in en delen hun inzichten bij de koffieautomaat. Daar is hun invloed het grootst.

Dit zijn mensen die anderen met hun ideeën inspireren en zo invloed uitoefenen. Ze hebben veel connecties en omarmen vaak als eersten nieuwe ideeën en technieken.

Laat ons van jouw medewerkers, ambassadeurs maken >

 

Hoe vind je deze ambassadeurs?

Mensen die als boegbeeld willen optreden, vind je op allerlei plekken in je organisatie:

  • Medewerkers met een hart voor de organisatie: zoek mensen met hart voor de zaak, die graag en gemakkelijk vertellen waar de organisatie voor staat. Let op mensen die opvallen vanwege hun bevlogenheid, energie en initiatief.
  • Vooruitstrevende medewerkers: let op mensen die altijd in werkgroepen willen zitten en de afterwork drinks organiseren.
  • Critici: kijk ook naar mensen die steeds weer contact zoeken met stafafdelingen of de directie, omdat ze een opmerking of idee hebben. Dat zijn mensen die zich diep betrokken voelen, ook al uiten ze zich (soms) als kritiekleverancier.

Vraag deze mensen om hun verhaal over jouw organisatie uit te dragen en ondersteun ze daarin.

 

De voor- en nadelen van ambassadeurschap

Werknemers inzetten als ambassadeurs heeft tal van voordelen. Vaak bereiken ze mensen die je met je officiële communicatie niet meteen zult aanspreken; de vrienden van je werknemer Dieter zijn misschien niet geïnteresseerd in jouw activiteiten, maar willen wel weten wat Dieter ganse dagen uitspookt op zijn werk.

Minder en minder mensen lezen de krant, maar brengen wel veel tijd op sociale media door. Daarnaast hebben de berichten van onze vriend Dieter vaak ook een grotere impact omdat zijn publiek hem al kent en als een vriend beschouwt. Jou daarentegen kennen ze wellicht niet.

Het zal je niet verbazen dat het inzetten van werknemers als ambassadeurs ook nadelen heeft. Het gevaar bestaat bijvoorbeeld dat onze vriend Dieter iets te enthousiast aan het communiceren slaat en daardoor al zaken vertelt die nog niet naar buiten mochten komen – bijvoorbeeld omdat je het nieuws als primeur aan een journalist wou geven.

Anderzijds wordt er soms ook te veel gerekend op dat enthousiasme van de eigen medewerkers. Ga er niet zomaar van uit dat ze bereid zijn om nieuws over het werk ook op LinkedIn, Facebook of Instagram te delen.

Laat ons van jouw medewerkers, ambassadeurs maken >

Brainstorm bij het bepalen van de juiste richtlijnen van een brand ambassadeur

7 stappen om van medewerkers ambassadeurs te maken

Zoals jullie ondertussen inzien, is het belangrijk dat medewerkers échte ambassadeurs worden. Maar hoe doe je dat nu precies?

Laat ons van jouw medewerkers, ambassadeurs maken >

 

1. Bepaal heldere en concrete doelstellingen

Bepaal eerst wat je wil bereiken met je online-ambassadeurs. Waarom wil je medewerkers inschakelen in je sociale mediastrategie? Bepaal je doelen en maak ze concreet zodat je nadien ook kunt evalueren of het vooropgestelde doel behaald is.

 

2. Werk rond thema’s

Maak op basis van jouw doelen een lijst met thema’s waarmee je als organisatie geassocieerd wilt worden. Mensen zijn geen marketingkanaal, maar helpen graag mee aan een positieve actie. Help hen door jouw doelen helder te maken en thema’s te bepalen.

 

3. Betrek je medewerkers

Pas als de doelstellingen en thema’s voor de organisatie duidelijk zijn, ga je op zoek naar medewerkers die je hierbij kunnen helpen. Wie is expert binnen een bepaald thema? Wie is al actief op sociale media of heeft een groot netwerk? Wie engageert zich graag voor de organisatie?

 

4. Breng de buitenwereld in kaart

Bepaal wie je doelgroep is en op welke kanalen je hen kunt bereiken. Welke kanalen gebruiken ze? Wie praat daar over die onderwerpen of thema’s? Help jouw medewerkers te connecteren met hen en bouw je netwerk uit.

 

5. Ondersteun medewerkers

Breng je medewerkers op het juiste kennisniveau voor de sociale mediakanalen waar je doelgroep zit. Geef hen bovendien tips over hoe ze je kunnen helpen. Voorzie hun profiel van een professionele foto, je kunt dit doen met tutorials of door iemand in de organisatie zijn ervaringen te laten delen.

 

6. Engageer

Breng je ambassadeurs samen en betrek hen in het proces. Moedig hen aan en bedank hen voor wat ze doen. Geef hen de vrijheid te delen wat relevant lijkt voor hun netwerk en motiveer hen zelf inhoud te maken. Investeer in sociale mediaopleiding zodat ze weten hoe ze dit kunnen doen.

 

7. Meten is weten

Meet succes. Na 6 maanden check je of je jouw SMART-doelen bereikt hebt. Kunnen er een aantal aanpassingen aan je ambassadeursplan worden gemaakt?

 

Afsluitend: wees zuinig met incentives

Als je het een beetje verstandig aanpakt, kun je echter veel bereiken. Begin dus eerst met de sociale media-activiteiten van je personeel in kaart te brengen. Wie zit er allemaal op Facebook? Wie is er actief op Linkedin? Op Instagram? Wie heeft er een blog?

Maak vervolgens goede afspraken over wat je werknemers wel en niet mogen delen. Bescheiden incentives kunnen het enthousiasme van je werknemers aanwakkeren, maar overdrijf er niet mee.

Laat ons van jouw medewerkers, ambassadeurs maken >

Deel via