Vrouw begint aan haar employee journey in het bedrijf

Waarom is een goede employee journey belangrijk? Het zorgt voor meer omzet, minder verloop en minder verzuim. Bovendien maakt het je als organisatie aantrekkelijker voor potentieel talent op de arbeidsmarkt, wat jou als werkgever een streepje voor geeft in deze war for talent. In dit artikel lichten we toe hoe je de employee journey kan uitwerken en hoe je het verschil kan maken.

 

Wat is een employee journey en waarom is het belangrijk?

De employee journey wijst op de volledige ‘reis’ die de medewerker maakt doorheen de organisatie. Deze start van zodra de medewerker solliciteert en eindigt wanneer hij/zij de organisatie verlaat. Daartussen maakt de medewerker uiteraard nog diverse ‘tussenstops’ op zijn/haar reis, denk maar aan onboarding en doorgroei.

Waarom is een goede employee journey nu zo belangrijk? Het zorgt - onder meer - voor meer omzet, minder verloop en minder verzuim. Bovendien maakt het je als organisatie aantrekkelijker voor potentieel talent op de arbeidsmarkt, wat jou als werkgever een streepje voor geeft in deze war for talent.

Inzetten op jouw employee journey? Neem contact op >

 

De huidige situatie op de arbeidsmarkt

De war for talent is harder dan ooit. Daar in april 2020 slechts 10% van de werknemers actief op zoek was naar een andere job, overweegt 37% van de werkende populatie momenteel om een carrièreswitch te maken. De Coronacrisis heeft werknemers immers (noodgedwongen) de tijd en ruimte gegeven om na te denken over hun carrière op vandaag en waar ze naartoe willen op korte, middellange en langetermijn.

Ook werden door het thuiswerk bepaalde frustraties of pijnpunten extra belicht, zoals slechte communicatie, bepaalde managementstijlen of een gebrekkige connectie met teamgenoten. Het is dan ook overbodig te benadrukken dat het in deze arbeidsmarkt essentieel is om als organisatie niet enkel goede profielen aan te trekken, maar deze ook te kunnen behouden op de lange termijn.

 

Hoe geef je jouw employee journey vorm?

Het vormgeven van de employee journey is een proces dat uit verschillende stappen bestaat en dat na het introduceren ervan blijvende opvolging vergt. Onderstaand lichten we toe wat de drie stappen in het uitwerken van de employee journey concreet inhouden en hoe je precies aan de slag gaat.

Inzetten op jouw employee journey? Neem contact op >

 

Stap 1: Segmenteer jouw medewerkers in functies

In elke organisatie werken nu eenmaal diverse types, die elk hun eigen beleving zullen hebben. Zo zal een salesmedewerker waarschijnlijk een andere beleving hebben dan een boekhouder.

Man wordt begroet tijdens onboardingproces

Stap 2:  Breng in kaart hoe de employee journey eruit ziet voor de verschillende functies

De rode draad hier doorheen bestaat uit zes grote fasen. We geven telkens 3 tips mee om de verschillende fasen tot een succes te maken:

 

2.1. Rekrutering

De rekruteringsfase start vanaf het moment dat de medewerker voor het eerst in aanraking komt met de organisatie en loopt tot de ondertekening van het contract.

 • Zorg voor een aanvaardbare doorlooptijd, zodat je de kandidaat niet verliest in een ellenlang rekruteringsproces.
 • Geef de kandidaat tijdig feedback na elke fase in het sollicitatieproces.
 • Betrek één of meerdere van de huidige medewerkers bij het sollicitatieproces, zodat de kandidaat ook zijn/haar toekomstige collega(‘s) al even kan spreken.

 

2.2 Preboarding

Preboarding is de fase tussen de ondertekening van het contract en de effectieve opstart.

 • Stuur de planning van de eerste werkweek al op voorhand door naar jouw starter, zodat deze al zicht krijgt op wat al dan niet aan bod zal komen.
 • Laat een welkomstpakketje aan huis leveren met allerlei gadgets van de organisatie.
 • Moedig teamgenoten aan om de starter al een welkomstmailtje-of kaartje te sturen. Zo voelt de nieuwe medewerker zich al snel welkom in het team.

 

2.3 Onboarding

De onboardingperiode start op de eerste werkdag van de nieuwe medewerker en eindigt wanneer hij/zij volledig up and running is in de organisatie.

 • Organiseer een ontbijt, lunch of afterwork drink met het volledige team op de eerste werkdag voor een vlotte integratie van de starter.
 • Stel op voorhand een opleidingsschema samen voor het volledige onboardingtraject en breng alle betrokken partijen (trainers, collega’s,…) op de hoogte hiervan.
 • Voorzie voldoende feedbackmomenten met de starter om de vinger aan de pols te kunnen houden.

Inzetten op jouw employee journey? Neem contact op >

 

2.4 Ontwikkeling

Ontwikkeling is het doorlopend en continue proces van leren, ontwikkeling en groei van de medewerker.

 • Integreer voor elke medewerker een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) om zijn/haar groei en ontwikkeling concreet te plannen en op te volgen.
 • Stimuleer persoonlijke ontwikkeling door – onder meer- het aanbieden van voldoende opleidingsmogelijkheden en een duidelijk opleidingskader.
 • Creëer duidelijke carrièrepaden in de organisatie, zodat medewerkers zicht hebben op hun (toekomstige) groei -en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

2.5 Retentie

Retentie is een non-stop proces van acties en initiatieven in het kader van het behouden van de medewerker.

 • Denk aan belangrijke dagen voor de medewerker, zoals de verjaardag of work-anniversary.
 • Durf medewerkers nu en dan blijk van appreciatie te geven door een woordje van dank of door hen – letterlijk of figuurlijk – in de bloemetjes te zetten.
 • Blijf medewerkers op de hoogte houden van de toekomstplannen van de organisatie, zodat ze weten waar jullie naartoe willen en waar ze zelf in dat plaatje passen.

 

2.6 Offboarding

Offboarding betreft de periode tussen het ontslag van de medewerker en de dag waarop hij/zij de organisatie effectief verlaat.

 • Plan een exitgesprek in met de vertrekkende medewerker, zodat hij/zij de reden van vertrek nog kan toelichten.
 • Organiseer een afscheidsmoment voor de vertrekkende medewerker, waarop je hem/haar nog even bedankt voor de voorbije tijd.
 • Bel de ex-medewerker een aantal weken na vertrek nog even op om te horen hoe het met hem/haar gaat.
Man geeft feedback tijdens employee journey

Stap 3: Vraag feedback en stuur bij

Integreer in jouw employee journey de mogelijkheid voor de medewerker om feedback te geven over elke fase. Zo krijg je de mogelijkheid om bij te sturen en de employee journey continu te optimaliseren.

Inzetten op jouw employee journey? Neem contact op >

 

Hoe kan je je onderscheiden met jouw employee journey?

Elke organisatie heeft – bewust of onbewust - een bepaalde employee journey. Het gaat er echter om om je als organisatie en werkgever te kunnen onderscheiden op dit vlak. We geven een aantal tips om jouw employee journey een niveau hoger te tillen:

 • Belofte maakt schuld! Zorg er dan ook voor dat beloftes die gemaakt worden bij aanvang van de employee journey ook waargemaakt worden doorheen het volledige traject.
 • Integreer de waarden van de organisatie in de aanpak van jouw employee journey en zorg dat deze in elke fase geïntegreerd worden.
 • Start initieel bij het aanwezige talent om jouw employee journey toe te passen. Eerst moet je immers intern waarmaken wat je aan de buitenwereld (potentiële sollicitanten) belooft.
 • Maak het persoonlijk, want elke medewerker is anders en heeft specifieke – individuele - behoeften. Probeer hier doorheen de volledige employee journey oog voor te hebben.

 

In het kort

Een sterke employee journey helpt je als organisatie om nieuw talent aan te trekken en (jouw huidig) talent te behouden op de lange termijn. Zorg hierbij voor een sterke beleving doorheen het aantrekken, doorstromen (en uitstromen) van medewerkers. Maak dit alles persoonlijk en op maat van de organisatie, zodat het volledige traject past bij zowel het individu als de bedrijfscultuur. Vergeet tenslotte niet om tijdig feedback te vragen, zodat je de employee journey continu kan bijsturen en optimaliseren.

 

Getriggerd door Employee Journey?

Getriggerd om aan de slag te gaan met jouw employee journey? Bright Potentials denkt graag met je mee.

Via ons HR-Traject brengen we in kaart waar de sterktes en pijnpunten liggen binnen de huidige employee journey en gaan we samen gericht aan de slag om deze te optimaliseren. Alle informatie kan je hier ook verder vinden.

Deel via

Laat jouw potentieel niet onbenut

Wij delen onze HR kennis om jouw organisatie te laten groeien.