Stephane Rottier en Adriaan van AS Solutions

AS Solutions is een groep van drie ING-kantoren waar de hoofdzetel zich in Kortenberg bevindt. De groep biedt werk aan 5 medewerkers en twee vennoten (Stephane & Adriaan). Wij spraken met Stephane Rottier over de samenwerking en ervaring met Bright Potentials tijdens het optimaliseren van het HR-beleid in de organisatie.

 

Wat heeft onze dienst jou opgeleverd?

Eerst en vooral zijn er door jullie twee nieuwe hele goede werkkrachten in huis gebracht. Deze collega's maken tot op heden nog altijd deel uit van ons team en zijn een echte meerwaarde voor ons. Zowel op vlak van sfeer als de kennis die ze meebrengen.

Het andere aspect is dat we via het HR-Traject zijn te weten gekomen hoe we ons zelf als bedrijf willen positioneren in de toekomst en hoe wij als werkgever willen zijn. In die sessies hebben we veel bijgeleerd over alles van HR om onze organisatie sterker te maken.

Investeer in jouw HR-beleid, ontdek onze diensten >

 

Hoe heb jij werken met Bright Potentials ervaren?

Zowel de samenwerking op afstand als op kantoor wanneer Anne-Sophie langskwam hebben we goed ervaren. Goed in de zin van er werd gewerkt, er werd een concreet werkplan opgesteld, de timing werd gerespecteerd, kortom het was kwaliteitsvol.

Het is niet dat je gewoon rond de tafel zit om te praten. Maar je werkt concreet toe naar een doel dat je voor ogen hebt. Je zag snel de resultaten en de meerwaarde van die aanpak in de praktijk.

We gingen bijvoorbeeld anders praten met medewerkers om meer te weten te komen waarom medewerkers iets doen of zeggen, welk gedrag ze vertonen. Niet alleen in een negatieve manier maar ook om positief gedrag te ontdekken. Om sneller te weten te komen wat er echt speelt bij een persoon om daar op in te spelen en bij te sturen waar nodig.

Een ander voorbeeld was dat Anne-Sophie ons ondersteunde tijdens een ontslaggesprek. Zij leerde ons hoe we dit in de toekomst anders kunnen aanpakken. Zo is het belangrijk om feedback te vragen tijdens een gesprek. Zo kunnen we als organisatie leren hoe we op dat vlak kunnen verbeteren en meer kunnen inspelen op retentie. Want zeg nu eerlijk, het is nooit leuk om afscheid te nemen van iemand.

 

Welk aspect vond je het meest waardevol?

Voor ons was het meest waardevolle de bepaling van de interne functieprofielen. Wat moeten mensen kunnen die bij ons aan de slag gaan? Welke competenties moeten ze hebben op vlak van kennis en menselijkheid? Zo hebben we voor elk profiel dat we in huis hebben, een profielschets opgemaakt.

Stel dat we morgen iemand zouden moeten vervangen, dan kunnen we heel snel een juiste omschrijving van de beoogde persoon opmaken. We weten perfect welke kennis waarde deze nieuwe collega zou moeten hebben om in onze bedrijfscultuur te passen.

Investeer in jouw HR-beleid, ontdek onze diensten >

 

Wat is de reden dat je gelooft in goed HR-beleid?

In het begin van mijn carrière was ik zaakvoerder van een onderneming met meer dan 20 personeelsleden en dat heeft mij toen veel energie gekost. Er was toen geen tijd om te investeren in het groepsgevoel en de dynamiek van de organisatie. Ik stond daar te weinig bij stil. Maar nu weet ik dat het belangrijk is om een kader te hebben en tijd te investeren in je mensen, alleen dan kan je organisatie en groepsgevoel groeien.

Ik heb toen na drie jaar de stap teruggezet en ben naar een eenmanskantoor gegaan waar ik leiding gaf aan twee bedienden. Nu we weer aan het groeien zijn wil ik toch meer doelgericht werken en echt werkgeversbeleid implementeren. Dit HR-beleid moet voor een duidelijke visie, missie en structuur zorgen voor zowel de werknemer als werkgever.

 

Mocht je onze dienst aan anderen aanbevelen wat zou jij dan willen zeggen?

Ik heb hier eerlijk gezegd al over nagedacht. Ik zit in een ondernemersnetwerk en daar merk ik op dat veel werkgevers vragende partij zijn om hun HR-beleid aan te pakken. Het voordeel is heel simpel er wordt een deel van je kopzorgen als werkgever ontnomen.

Als ik naar mezelf kijk, ik ben commercieel ingesteld daar zit mijn kracht en meerwaarde. De ondersteuning die ik krijg van Bright Potentials zorgt ervoor dat mijn team beter draait en kan groeien. Als je er alleen voorstaat dan loop je tegen de muur of dan doe  je bijvoorbeeld verkeerde aanwervingen.

Met een HR-partner zoals jullie zorg je ervoor dat de kans op fouten veel kleiner wordt door een strategisch HR-beleid op te stellen en wordt de juiste kennis gedeeld die je in de praktijk kunt gebruiken.

Investeer in jouw HR-beleid, ontdek onze diensten >

Deel via

Laat jouw potentieel niet onbenut

Wij delen onze HR kennis om jouw organisatie te laten groeien.