Man werkt van thuis uit op zijn laptop

Tegenwoordig kun je van thuis uit, op kantoor of vanuit flexplekken verspreid over het hele land werken. Glijdende werktijden zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse uurroosters en er zijn uiteenlopende vormen van tijdskrediet die door werknemers kunnen opgenomen worden. We leggen deze 3 vormen van flexibel werken verder voor je uit en geven jou enkele praktische tips mee.

1. Plaatsonafhankelijk werken

Een eerste vorm van flexibel werken betreft de locatie van waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De mogelijkheid om van thuis uit te werken (of vanuit zogenaamde ‘flexplekken’) wordt de laatste jaren door steeds meer werkgevers aangeboden. Zo werd thuiswerken tijdens de coronacrisis zelfs – verplicht – de norm.

Wat slechts weinigen weten, is dat we thuiswerk verder kunnen onderverdelen in 2 soorten: ‘regelmatig thuiswerk’ en ‘occasioneel thuiswerk’. Bij regelmatig thuiswerk spreken we van een manier van werken waarbij het werk op regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd, terwijl occasioneel thuiswerk voorkomt in gevallen van overmacht of omwille van persoonlijke redenen die de medewerker verhinderen om op kantoor te werken. Belangrijk voor jou als werkgever is dat er aan beide vormen van thuiswerk andere juridische voorwaarden zijn gekoppeld. Je leest er alles over in onze Salarisgids.

 

2. Glijtijden

Naast de werklocatie, kan er ook flexibiliteit geboden worden op vlak van werkuren. Zo geven glijdende uurroosters de medewerkers de kans om zelf het begin en het einde van de werkdag te bepalen. Uit onze loonenquête bleek dat 51% van de respondenten reeds gebruik maakt van glijtijden, wat vrij veel is.

Echter, belangrijk om te weten is dat glijtijden niet zomaar een vrijgeleide zijn voor de werknemer om meer of minder uren te presteren. Zo kan er in het kader van een glijdend uurrooster maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week gewerkt worden. Indien de arbeidsduurgrenzen toch overschreden worden, is er sprake van overuren. Hoe je deze compenseert, lees je in onze Salarisgids. Indien daarentegen blijkt dat de werknemer aan het einde van de referteperiode te weinig heeft gewerkt, kan de werkgever het teveel betaalde loon aftrekken van ene volgende loonbetaling.

 

Afbeelding verwijderd.

 

3. Tijdskrediet

Een derde vorm van flexibel werken betreft tijdskrediet, een veelbesproken begrip. Het is de mogelijkheid voor werknemers om gedurende een bepaalde tijd de loopbaan gedeeltelijk of volledig te onderbreken. Niet altijd evident voor de werkgever, maar indien je op 30 juni van het voorafgaande jaar van de aanvraag meer dan 10 werknemers in dienst hebt, ben je verplicht om het toe te staan. Er zijn twee soorten tijdskrediet: ‘tijdskrediet met motief’ en ‘tijdskrediet landingsbanen’.

Bij tijdskrediet met motief heeft de medewerker één van volgende redenen nodig om de loopbaan (tijdelijk) te kunnen onderbreken: de zorg voor kinderen jonger dan 8 jaar, het verlenen van palliatieve zorg, de zorg voor een zwaar ziek gezinslid of familielid, voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar of een zwaar ziek minderjarig kind, of het volgen van een erkende opleiding.

Bij tijdskrediet landingsbanen kan een medewerker van 60 jaar of ouder tot aan zijn pensionering deeltijds werken via het opnemen van tijdskrediet. Uitzonderlijk kan dit ook al voor medewerkers vanaf 55 jaar, hoewel zij dan geen onderbrekingsuitkering genieten.