Man weegt zijn worklife balans af

Eén van de oorzaken van verminderd werkplezier dat steeds vaker wordt aangegeven is een verstoorde werk-privébalans. Het evenwicht tussen goed werk neerzetten enerzijds en een goede partner, ouder of vriend zijn anderzijds, is zoek. Laat staan dat er nog wat tijd voor jezelf over is. Uit recent onderzoek van Statbel – het Belgische statistiekbureau – blijkt dat maar liefst 1 op 3 van de 18-64-jarigen moeite heeft om werk en privé te combineren. Alarmerend, niet?

 

Wat veroorzaakt deze negatieve trend?

Waarom ervaren we tegenwoordig zoveel meer problemen om alles in onze agenda gepropt te krijgen? Uiteraard zijn er heel wat factoren die hierin meespelen en vaak is een onevenwicht in die balans niet aan één oorzaak, maar een combinatie van meerdere oorzaken te wijten. We raken enkele oorzaken aan: 

  1. Beide partners in het gezin gaan vaak werken, waardoor er geen duidelijke rolverdeling meer is zoals vroeger.
  2. We combineren meer en meer rollen tegelijk. We zijn immers niet alleen werknemer, maar ook partner, vriend(in), ouder, tante of nonkel, vrijwilliger,… Het combineren van die rollen maakt het moeilijk om alles ook echt goed te kunnen doen, maar we leggen de lat voor onszelf daarin wel hoog.
  3. We zijn vaak 24/24 en 7/7 bereikbaar. Want als jouw collega nog mailtjes verstuurt om 8 uur ’s avonds, dan moet jij dat toch ook doen?
  4. Je denkt ‘nee’, maar je zegt ‘ja’. Veel mensen ervaren moeite om taken of afspraken te weigeren, uit angst om anderen teleur te stellen. De vraag is: ‘Wie stel je teleur als je toch weer ‘ja’ zegt?’ Door je eigen noden aan de kant te zetten voor die van anderen, neem je vaak teveel hooi op je vork.

Breng je balans terug, contacteer een Talent Coach >

Man combineert werk en privé met kind in de arm

Welke effecten heeft een verstoorde werk-privébalans?

Wanneer een verstoorde werk-privébalans te lang aanhoudt, kunnen er negatieve effecten optreden zowel op de werkvloer als thuis. Op het werk kan het onder meer leiden tot verminderde prestaties en dalende werktevredenheid bij de werknemer zelf. Uiteindelijk kan het zelfs een burn-out tot gevolg hebben. Op privévlak kan een verstoorde balans dan weer leiden tot conflicten en een dalende tevredenheid van de mensen rondom de werknemer. Algemeen gezien zijn ook stijgende gezondheidsklachten en dalende levenstevredenheid mogelijke gevolgen.

Iets om waakzaam voor te zijn, toch?

Breng je balans terug, contacteer een Talent Coach >

 

Breng jouw balans even in kaart

Gezien de nefaste gevolgen die een verstoorde werk-privébalans met zich mee kan brengen, geven we graag een oefening mee om het evenwicht terug te vinden.

Op één week hebben we 168 uur de tijd. Daarvan spenderen we – gemiddeld genomen – reeds 90 uur aan slapen, hygiëne en eten. De resterende 78 uur kunnen we dus in principe nog vrij besteden.

  1. Teken een cirkeldiagram. Deze cirkel stelt jouw 168 uur voor. Geef aan dat 90 uur daarvan reeds in beslag wordt genomen.
  2. Breng in kaart welke taken of activiteiten je normaal gezien uitvoert in één week tijd. Denk aan: werken, huishouden, hobby’s, tijd met het gezin, tijd met familie en/of vrienden,… Noteer deze activiteiten en ken ze een kleur toe.
  3. Denk vervolgens na hoeveel tijd je op heden effectief spendeert aan die verschillende activiteiten. Verdeel jouw cirkel naargelang.
  4. Teken naast jouw eerste cirkel nog een tweede, gelijke cirkel.
  5. Hierin neem je alle gewenste (realistische) taken en activiteiten op en ken je opnieuw het aantal uur toe dat je hieraan zou willen spenderen.
  6. Observeer de verschillen tussen de realistische (huidige) cirkel enerzijds en de gewenste cirkel (toekomstige) anderzijds: waar spendeer je nu te weinig of teveel tijd aan? Zijn er bepaalde stappen die je hiervoor zou kunnen ondernemen?

We hopen dat je klaar bent om je balans terug te vinden. Wees niet bang om ondersteuning te zoeken, onze Talent Coaches staan voor jou klaar.


Lees ook:

Deel via