Man en vrouw bespreken bedrijfscultuur

Misschien gebruik je het zelf wel eens als je het over je bedrijf hebt: de ‘bedrijfscultuur’. Maar wat is een bedrijfscultuur eigenlijk? Hoe omschrijf je het? En waarom is het zo belangrijk om het te duiden? We vertellen je wat een bedrijfscultuur precies is en helpen je die van jou te definiëren.

Wat is bedrijfscultuur eigenlijk?

Een simpele vraag, maar niet zo eenvoudig te beantwoorden. Eigenlijk is het kortweg hoe het er in het dagelijkse leven aan toegaat in je bedrijf. Dat is natuurlijk heel ruim, want er zijn veel zaken die aan die cultuur bijdragen. Dat gaat dan om de manier van werken, maar ook de vergadercultuur, de ongeschreven dresscode, hoe collega’s met elkaar omgaan, hoe meetings verlopen en hoe vaak er vergaderd wordt, welke regels er gelden...

Je zou kunnen zeggen dat het de gewoontes en het karakter van je bedrijf zijn of het geheel aan normen en waarden op de werkvloer. Een andere manier om het te omschrijven is dat het de manier is waarop leden van een bedrijf zich gedragen. Onderling, maar ook naar externen toe. Een bedrijfscultuur kan je niet opleggen. Het is iets dat historisch groeit en in stand gehouden wordt door iedereen in de organisatie. Dat maakt dat het ook heel moeilijk te veranderen is, mocht dat nodig zijn. Lees hier hoe je voor een leercultuur gaat.

Zet jouw cultuur in de spotlight via Employer Branding

 

Je bedrijfscultuur beschrijven

Het definiëren van je bedrijfscultuur is niet alleen van belang voor jezelf en je imago, het is ook belangrijk voor potentiële werknemers. Door je bedrijfscultuur zo accuraat mogelijk aan hen over te brengen, kunnen zij beter inschatten of die cultuur bij hen past en of ze dus gaan aarden bij jou of niet. Door dat op voorhand goed te kunnen inschatten, vermijd je dat mensen afhaken omdat ze niet blijken te passen binnen je bedrijfscultuur.

Om je bedrijfscultuur in woorden te vatten, kan je jezelf volgende vragen stellen:

  • Wat zijn de normen en waarden van je bedrijf?
  • Hoe uiten die waarden zich intern? In welke regels/omgangsvormen/gewoontes?
  • Hoe gaan jullie met elkaar om en met externen?

Zet jouw cultuur in de spotlight via Employer Branding

 

Wees zo eerlijk mogelijk in de omschrijving en blijf ver weg van clichés en bewoordingen van hoe je het zou willen. Door jezelf bijvoorbeeld te omschrijven als ‘hands-on, met korte lijnen en open-minded’, onderscheid je je nauwelijks van concurrenten. Bovendien zijn het weinig verhelderende termen.

Probeer je cultuur liever te vatten door vragen te beantwoorden als:

  • Gaat het er formeel aan toe of eerder casual?
  • Welke vergadercultuur hebben jullie?
  • Zijn er strakke regels?
  • Werken jullie proces of resultaatgericht?
  • Wordt waardering spontaan geuit of moet je jezelf in de spotlights werken?
  • Gaan collega’s familiaal met elkaar om of eerder afstandelijk?

Voorbeelden maken vaak veel duidelijk. Blijven collega’s vaak plakken op vrijdagavond? Wordt er aan yoga gedaan over de middag? Is het een ongeschreven regel dat je iemand met een hoofdtelefoon niet stoort? Al die weetjes helpen om de bedrijfscultuur beter te beschrijven.

Zet jouw cultuur in de spotlight via Employer Branding

 

Je bedrijfscultuur optimaliseren

Of werknemers graag in je organisatie werken is niet enkel afhankelijk van de jobinhoud, maar evenveel van de werkplek en de mensen waarmee de persoon samenwerkt. Iemand die zijn job echt graag doet in een bedrijf waar de sfeer beneden alle peil is blijft niet. Met een bedrijfscultuur die enkel gericht is op cijfers en niet op mensen kom je tegenwoordig niet meer ver. Maar hoe kun je je bedrijfscultuur dan opvijzelen?

1. Het team komt eerst.

Als bedrijfsleider weet je wat goed is voor je bedrijf. Je hebt het mee uit de grond gestampt, jezelf doelen gesteld en competente mensen om je heen verzameld om die doelen te verwezenlijken. Je ondernemerschap, daar krijg je een tien voor. You aced it. Maar ben je als ondernemer ook een people’s (wo)man? Een people manager?

Ben je een geboren leider die de finesses van zijn team aanvoelt en weet waar en wanneer er bijsturing nodig is? Een goeie bedrijfscultuur is sterk afhankelijk van hoe je met je mensen omgaat. Als bedrijfsleider kan je natuurlijk niet elke dag de temperatuur op de vloer meten. Je kan daarvoor wel een teammanager aanstellen, iemand die op wekelijkse of dagelijkse basis communiceert over knelpunten en oplossingen. Het creëert betrokkenheid, en dat is belangrijk!

 

2. Zorg voor een harmonieuze mix werknemers

In elk bedrijf vind je verschillende soorten mensen: diegenen die het bedrijf opgericht hebben en de visie bepalen, diegenen die de lijnen uitzetten en zij die ervoor zorgen dat het werk gedaan wordt. En dat heb je als bedrijf ook nodig, omdat ze samen bouwen aan de grote droom. Bedrijfsleiders kunnen perfect bepalen wat ze willen, maar hoe ze het precies moeten uitvoeren, dat is dan weer andere koek. Vandaar: voor de goede orde zorg je voor de juiste mix aan mensen.

Versterk je bedrijfscultuur via Employer Branding

 

3. Jonge wolven versus oude rotten

Kunnen millennials samenwerken met oudere generaties of zorgt die combinatie voor vonken? Je hoort wel eens dat millennials wel weten wat ze willen, maar er niet voor willen werken, en dat die houding niet spoort met wat oudere werknemers denken. Maar hoeft dat een probleem te zijn? Neen. Je kan jong en oud perfect laten samenwerken, omdat iedereen van elkaar iets kan leren. Jongeren kunnen ouderen helpen met online toepassingen – social media, voor velen een doorn in het oog – en oudere werknemers kunnen ervaring delen. Mensen samen zetten, zorgt steevast voor een boeiende werkdynamiek en – meestal – een aparte, maar positieve sfeer.

 

4. Respecteer je werknemers

Je hebt bedrijfsleiders die vanuit een ivoren toren regeren en zich met keizerlijke allures tussen het ‘werkvolk’ begeven. Dat wil je niet zijn. Akkoord, het is jouw bedrijf en jij hebt er wellicht al enorm veel tijd en geld in gestoken. Maar dat betekent geenszins dat je je boven je werknemers mag plaatsen. Ze zijn voor jou komen werken, omdat ze geloven in waar het bedrijf voor staat en in wat je doet. Was dat niet zo, dan zaten ze elders. Zorg voor tevreden werknemers, en laat ze meebouwen aan de grote droom. Zorg en waardering zijn key.

Versterk je bedrijfscultuur via Employer Branding

 

5. Waak over je werknemers

Het is een steeds terugkerend fenomeen: burn-out. De cijfers over hoeveel werknemers uitvallen liegen er niet om: 5% van de werkenden moeten het werk neerleggen, omdat ze helemaal op zijn. Sommigen blijven doorwerken en flirten met burn-outgrenzen. Werknemers die zich naar het werk slepen, zich amper staande kunnen houden en hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, hebben begeleiding nodig. Een bedrijf waar een deel van de werknemers op burn-out afstevent, zit met een probleem. Als bedrijfsleider is het belangrijk dat je daar oog voor hebt. Waak over je werknemers, als een goede huisvader en grijp in waar nodig.

 

6. Creëer de ideale werkomgeving

Iedereen in een cube of toch maar open office? Of een combinatie van beide? Het laatste, want sommige werknemers zitten graag alleen en anderen gedijen beter als er wat buzz is. Zorg voor een gezonde dynamiek door afwisseling te bieden in waar werknemers terecht kunnen. Afgesloten gedeeltes zijn goed voor de concentratie, voor meetings en doorgedreven teamwork of brainstorms. Geef je medewerkers ook zeggenschap over de inrichting van het kantoor. Het zorgt voor betrokkenheid, eigenwaarde en vergroot de productiviteit. Hoe je je kantoor inricht, ook dat is cultuur.

Versterk je bedrijfscultuur via Employer Branding

 

7. Zorg voor wat fun

Make it personal. Wat is er leuker: een sec kantoor, strak vormgegeven of een kantoor waar werknemers al eens een foto kunnen ophangen van hun gezin? Je kan een portie ‘fun’ toevoegen aan de werkvloer – niet in de zin dat je er een kickertafel moet plaatsen (alhoewel, dat kan ook, natuurlijk) – door foto’s van je medewerkers op te hangen. Het maakt de betrokkenheid groter en geeft, voor klanten, je bedrijf een duidelijk gezicht. Sommige bedrijven maken er een erezaak van om een ontspanningsruimte in te richten, en waarom ook niet. Potje poolen met je collega’s om de stress weg te werken. Een koffiekamer waar je even kan relaxen met een boek of gewoon een spelletje darts?

 

 

In het kort

De ‘bedrijfscultuur’ is kort gezegd het geheel aan normen en waarden dat op de werkvloer geldt. Die cultuur wordt gedragen en uitgedragen door iedereen op het werk. Een accurate omschrijving van je bedrijfscultuur helpt niet alleen om je imago te bewaken, het maakt ook dat potentiële werknemers veel beter kunnen inschatten of jouw bedrijf een match is voor hen of niet.

Laat jouw potentieel niet onbenut

Wij delen onze HR kennis om jouw organisatie te laten groeien.