Een doordacht en performance management plan helpt je hele team om zich maximaal te ontplooien op de werkvloer. Dat geldt voor je medewerkers, maar ook voor je eigen talenten. Individuele begeleiding en coaching met collectieve groei als resultaat.

 

Waarom investeren in performance management?

Om medewerkers te laten groeien, moet je goede begeleiding voorzien. Het helpt hen niet enkel bij hun zelfontplooiing, ze worden er ook gemotiveerder en productiever door. Wist je dat ruim 70% van de medewerkers tot 10% van zijn loon zou inruilen voor meer persoonlijke begeleiding? Een belangrijke asset van je aanbod dus.

Het zorgt daarnaast voor:

  • Dat de te behalen doelen en resultaten voor iedereen duidelijk zijn, ieders bijdrage wordt zichtbaar
  • Vergroot de betrokkenheid & motivatie van de werknemers
  • Doelen worden op alle niveaus gedeeld, eventuele hiaten worden hierdoor zichtbaar
  • Vergroot de sturingsmogelijkheden van de werknemers. Doelen en resultaten worden in samenspraak bepaald
  • Medewerkers krijgen inzicht in het eigen functioneren
  • Ruimte voor ontwikkeling en ambities binnen de organisatie.
  • De inzetbaarheid en weerbaarheid van werknemers wordt vergroot

Haal het beste uit jezelf en je team, neem contact op >

Cover whitepaper Performance Management
Download gratis

Performance Management whitepaper

Bright Potentials als personal coach

Een kick-start voor nieuwe medewerkers of ondersteuning van interne groei? Met behulp van een Development Center, een reeks interactieve oefeningen en testen, krijgen we zicht op de skills, de vaardigheden en het potentieel van jouw medewerker. Om de prestaties vervolgens te monitoren en te stimuleren in een persoonlijk groeitraject.

 

Ons plan van aanpak

We gaan op zoek naar een flexibele en praktische oplossing voor de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers en jezelf. Om de prestaties van je organisatie te versterken.

1. Intake via workshop: we koppelen je verwachtingen aan afspraken, volgens een duidelijke tijdslijn met concrete doelen. We leggen deadlines vast en bespreken welke rapportage je nodig hebt.

2.Uitwerking plan van aanpak: bijvoorbeeld rolomschrijvingen vastleggenPerformance Management cyclus bepalen

3.Implementatie: hoe gaan we het performance management plan communiceren naar jou medewerkers. Het trainen van people managers in performance management.

4.Evaluatie: We lassen een evaluatiemoment in en sturen bij indien nodig.

Haal het beste uit jezelf en je team, neem contact op >

Laat jouw potentieel niet onbenut

Wij delen onze HR kennis om jouw organisatie te laten groeien.